Commitment to Constructive Dialogue

Ամերիկյան համալսարանում մեկնարկեց ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացմանն ուղղված հավաստագրային ծրագիրը