Commitment to Constructive Dialogue

Ինչպե՞ս ունենալ աշխատաշուկայում մրցունակ շրջանավարտ. քննարկում ձեռնարկատիրական կրթության և ձեռներեցության հնարավորությունների մասին