Commitment to Constructive Dialogue

«Ձեռնարկատիրական հաշտարարի մասին» օրենքի նախագծի քննարկում՝ քաղհասարակության կազմակերպությունների մասնակցությամբ