Commitment to Constructive Dialogue

Գավառում ՔՀԿ ինկուբատորների մասնակիցների հետ քննարկվեցին հանրային բյուջեների մոնիթորինգի, կոալիցիաների կառուցման վերաբերյալ հարցեր