Commitment to Constructive Dialogue

Հայտարարություններ

Նոր դասախոսություն Կապանի ՔՀԿ ինկուբատորում

Town Hall ձևաչափով հանդիպում Գորիսում

Նոր դասախոսություն Գյումրու ՔՀԿ ինկուբատորում

Համայնքում առկա կազմակերպությունների ներկազմակերպական մշակույթի ներառականության և վերջինիս ուղղությամբ քաղաքականություն ունենալու հետ կապված խնդիրները

Գավառում փաստարկված հանրային քաղաքականությունների մշակման չեխական փորձի ներկայացում

Իրավաբան-փորձագետ

Շիրակի մարզի միջին մասնագիտական պետական և ոչ պետական հաստատություններում ձեռնարկատիրական կրթության և ձեռներեցության հնարավորությունների, ձեռքբերումների ու խնդիրների վերաբերյալ քննարկում

Վանաձորում փաստարկված հանրային քաղաքականությունների մշակման չեխական փորձի ներկայացում

Սեմինար-քննարկում. Սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման հայեցակարգը

Գյումրիում փաստարկված հանրային քաղաքականությունների մշակման չեխական փորձի ներկայացում

Անհատական խորհրդատվություններ Կապանում ՔՀԿ-ների ինկուբատորի 2 մասնակիցների

4 դասախոսություն Կապանի ինկուբատորում

12345..10..