Commitment to Constructive Dialogue

Դրամաշնորհառուներ

«Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն»

ՔՀԿ-ները հանուն կայուն և թափանցիկ էներգետիկ զարգացման

«Մասնակցային մոնիթորինգ՝ հանուն խելացի համայնքների ստեղծման Հայաստանում»

ՔՀԿ-ների կոալիցիաների (ցանցերի) համար հանրային քաղաքականությունների բարելավման, ջատագովության և մշտադիտարկման ենթադրամաշնորհային ծրագիր

«Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության»

«Սոցիալական գործընկերություն և կրթություն. համայնքահեն հեռանկարներերիտասարդների համար»

«Բյուջե բոլորի համար»

«Մարդու իրավունքներ, մշտադիտարկում և հրապարակայնություն»

Քայլ դեպի ավելի արդար Հայաստան

Եվրամիության կողմից մինչև 25 միլիոն դրամ արժողության դրամաշնորհներ հանձնվեցին

Հայտնի են ՔՀԿ-ների կոալիցիաների (ցանցերի) համար հանրային քաղաքականությունների բարելավման, ջատագովության և մշտադիտարկման ենթադրամաշնորհներ ստացած ՔՀԿ-ների կոալիցիաների (ցանցերի) անունները

Առաջարկություններ «Սուբսիդիաների, սուբվենցիաների ու դրամաշնորհային ծրագրերի` որպես արտոնյալ որակավորման, փոփոխման կամ կասեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության թիվ 910 որոշման վերաբերյալ