Commitment to Constructive Dialogue

Իրադարձություններ

Գյումրիում քննարկվեցին գյուղատնտեսական վարկերի, ապահովագրության, պետական աջակցության ծրագրերի, խորհրդատվության և կրթության և այլ հիմնահարցեր

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը տնտեսական զարգացման գործում. ՏԻՄ-ՔՀԿ ֆորում` Գյումրիում

ՔՀԿ կոալիցիաները ներկայացնում են իրենց ծրագրերն ու որդեգրած քաղաքականության ռազմավարությունները

ՔՀԿ-ները ուսումնասիրում են հաջողված քաղաքականության մշակման մասնակցության մեթոդաբանությունն ու դրա ազդեցության չափման մեթոդը

Չեխ փորձագետը ՔՀԿ-ներին ներկայացրեց, թե ինչպես մշակել փաստերի վրա հիմնված քաղաքականությունը և գնահատել արդյունքները

Հիմնախնդիրների մասին բարձրաձայնում են հենց ֆերմերները

Աղվերանում մեկնարկեց ՔՀԿ ինկուբատորների 5-օրյա դասընթացը

Ինչպե՞ս ավելի արդյունավետ դարձնել ՀԿ-ների և տեղական իշխանությունների համագործակցությունը

Եղեգնաձորում անցկացվող աշխատաժողովում գյուղատնտեսական հարցերի քննարկմանը մասնակցեց նաև գյուղատնտեսության նախարարը

Գավառում գյուղատնտեսության ոլորտում ներգրավված անձիք մասնակցեցին Town Hall ձևաչափով աշխատաժողովի

Համաժողով աշխատողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի խնդիրների և բարեփոխման տեսլականի վերաբերյալ

Կայացել է ՏԻՄ-ՔՀԿ առաջին ֆորումը